Euromed

ORTODONCJA

Nasza poradnia specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym bez konieczności usuwania zębów stałych, metodą CAD.

Leczenie ortodontycze jest leczeniem wieloletnim. Obejmuje fazę aktywną (korekta ustawienia zębów) oraz fazę bierną
(retencja – utrzymanie osiągniętych efektów leczniczych).

W fazie aktywnej, w pierwszej kolejności zajmujemy się rozbudową szczęk i uzyskaniem brakującego miejsca. Na tym etapie stosujemy aparaty: GMD, LIP BUMPER, HYRAX, ŁUK PODNIEBIENNY. Faza ta trwa około 1 roku, po czym naklejamy na zęby zamki ortodontyczne
i przechodzimy do drugiej części fazy aktywnej. Polega ona na uszeregowaniu zębów. Może to trwać około 1-1,5 roku.

Po zakończeniu fazy aktywnej, zdjęciu aparatów, pacjent otrzymuje aparaty retencyjne. Nastepuje faza bierna trwająca około 2 lat. 

Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu ortodontycznego jest:

  • stosowanie się do zaleceń lekarza, zarówno w fazie aktywnej jak i biernej leczenia
  • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
  • oraz właściwa dbałość o higienę jamy ustnej

Oferta