Euromed

TECHNIKA CAD

dr Raphael L. Greenfield
D.D.S., M.Sc.D.

Polega na równoczesnym rozbudowywaniu kości we wszystkich trzech kierunkach.

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez tworcę metody, umożliwia bezekstrakcyjne leczenie
u 98,5% pacjentów.

W tej technice stosuje się następujące aparaty: w żuchwie LIP BUMPER,
w szczęce GMD.