Euromed

KOREKTA ZGRYZU
PŁYTKA PRZEDSIONKOWA

Płytka przedsionkowa jest przeznaczona dla młodszych dzieci,
u których już pojawiły się zęby mleczne.

Jako aparat ortodontyczny wykorzystuje naturalne siły mięśni
w celu poprawy wad zgryzu.

  • Zapewnia warunki rozwoju prawidłowego zgryzu
  • Odzwyczaja od nawyku ssania smoczka, palca lub warg
  • Stosowany w terapii dzieci z zaburzeniami mowy

APARAT RUCHOMY

Aparat ruchomy przysługuje bezpłatnie pacjentom do 12. roku życia. Jest przeznaczony dla dzieci w okresie kszałtowania zgryzu, z uzębieniem mlecznym oraz mieszanym.

Skuteczność leczenia zależy od:

  • rodzaju wady,
  • wieku pacjenta,
  • współpracy z lekarzem prowadzącym.

Aby leczenie było skuteczne, niezbędne jest przestrzeganie przez dziecko obowiązujących zasad stosowania aparatu i czasu jego noszenia.

W celu zachęcenia do noszenia aparatu pacjent ma możliwość wyboru koloru płytki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia:

  • świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia. Nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty.
  • bezpłatna kontrola przebiegu leczenia aparatem ruchomym możliwa jest do ukończenia 13. roku zycia.