Euromed

RODO

Szanowni Państwo,

NZOZ Euromed przy ulicy Wiejskiej 110D w Opolu przetwarza Państwa dane osobowe:

– w celu wypełnienia ustawowych obowiązków na nas ciążących na podstawie przepisów odrębnych
(obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawozdawczości NFZ) – podanie danych jest obowiązkowe,

– dla realizacji usług leczniczych – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy,

– oraz na podstawie Państwa zgody (rejestracja pacjenta, cele marketingowe).

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania,

– cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie,

– przeniesienia swoich danych do innego administratora,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w formie papierowej i elektronicznej.

Powierzamy je firmom zewnętrznym (usługi księgowo-kadrowe, usługi IT poczty elektronicznej i strony internetowej).

 

Udostępniamy je zgodnie z obowiązującym prawem pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracowni badań diagnostycznych (rtg), Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania:

– zdjęć rentgenowskich przez lat 10,

– dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia drugiego roku życia przez lat 22,

– dokumentacji medycznej pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez lat 30,

– pozostałej dokumentacji przez lat 20.

 

Po wymienionym czasie Państwa dokumentacja zostanie zniszczona, a wszelkie dane osobowe usunięte.