RODO

Szanowni Państwo,

 

NZOZ Euromed przy ulicy Wiejskiej 110D w Opolu przetwarza Państwa dane osobowe:

- w celu wypełnienia ustawowych obowiązków na nas ciążących na podstawie przepisów odrębnych
(obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawozdawczości NFZ) - podanie danych jest obowiązkowe,

- dla realizacji usług leczniczych - podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy,

- oraz na podstawie Państwa zgody (rejestracja pacjenta, cele marketingowe).

 

Mają Państwo prawo do:

 

- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania,

- cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie,

- przeniesienia swoich danych do innego administratora,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w formie papierowej i elektronicznej.

Powierzamy je firmom zewnętrznym (usługi księgowo-kadrowe, usługi IT poczty elektronicznej i strony internetowej).

Udostępniamy je zgodnie z obowiązującym prawem pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracowni badań diagnostycznych (rtg), Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania:

 

- zdjęć rentgenowskich przez lat 10,

- dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia drugiego roku życia przez lat 22,

- dokumentacji medycznej pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez lat 30,

- pozostałej dokumentacji przez lat 20.

Po wymienionym czasie Państwa dokumentacja zostanie zniszczona, a wszelkie dane osobowe usunięte.

Adres

Telefon

Godziny otwarcia

ul. Wiejska 110D

45-241 Opole

77 44 22 441

603 809 472

Poniedziałek - Piątek 

9:00 - 18:00