ORTODONCJA

_________________________________________________

 

Nasza poradnia specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym bez konieczności usuwaniazębów stałych, metodą CAD.

_________________________________________________

 

Leczenie ortodontycze jest leczeniem wieloletnim. Obejmuje fazę aktywną (korekta ustawienia zębów) oraz fazę bierną
(retencja - utrzymanie osiągniętych efektów leczniczych).

W fazie aktywnej, w pierwszej kolejności zajmujemy się rozbudową szczęk i uzyskaniem brakującego miejsca. Na tym etapie stosujemy aparaty: GMD, LIP BUMPER, HYRAX, ŁUK PODNIEBIENNY. Faza ta trwa około 1 roku, po czym naklejamy na zęby zamki ortodontyczne
i przechodzimy do drugiej części fazy aktywnej. Polega ona na uszeregowaniu zębów. Może to trwać około 1-1,5 roku.

Po zakończeniu fazy aktywnej, zdjęciu aparatów, pacjent otrzymuje aparaty retencyjne. Nastepuje faza bierna trwająca około 2 lat. 

______________________________________________

 

Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu ortodontycznego jest:

  • stosowanie się do zaleceń lekarza, zarówno w fazie aktywnej jak i biernej leczenia
  • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
  • oraz właściwa dbałość o higienę jamy ustnej

_________________________________________________

 

Oferta:

PORADA ORTODONTYCZNA

100 zł

KONSULTACJA ORTODONTYCZNA DLA ZAPLANOWANIA LECZENIA
(obejmuje badanie, analizę zdjęć RTG panoramicznego i cefalometrycznego, wyciski i analizę modeli,
pisemny plan leczenia przesyłany pacjentowi pocztą elektroniczną)

300 zł

APARAT RUCHOMY

720 zł

WIZYTA KONTROLNA Z APARATEM RUCHOMYM

80 zł

NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO

od 120 zł

APARAT STAŁY

od 1000 zł

WIZYTA KONTROLNA Z APARATEM STAŁYM

od 50 zł

ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO
(obejmuje retencję i fluoryzację)

350 zł

Adres

Telefon

Godziny otwarcia

ul. Wiejska 110D

45-241 Opole

77 44 22 441

603 809 472

Poniedziałek - Piątek 

9:00 - 18:00